کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اهدا جایزه حقوق بشر آلمان و فرانسه به مهسا امینی و زنان ایرانی

وزارتخانه‌های امور خارجه فرانسه و آلمان روز شنبه 19آذر ماه، جایزه سالانه حقوق بشر و حاکمیت قانون مشترک دو کشور را به مهسا امینی و زنان مبارز راه آزادی در ایران اهدا کردند.

جایزه مشترک حقوق بشر آلمان و فرانسه از سال ۲۰۱۶ برای ارج نهادن به مبارزات فعالان حقوق بشر در سراسر جهان و با تاکید بر ارزش‌های مشترک و جهانشمول اهدا می‌شود. جایزه امسال علاوه بر ایران به مگانا بوهو، فعال حقوق زنان در ساحل عاج و ۱۳ شخصیت دیگر در سراسر جهان که برای حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها، حق داشتن محیط زیست سالم، حقوق دگرباشان جنسی، حقوق کودکان و عدالت مبارزه می‌کنند، اهدا شد.