کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اهانت و تعرض جنسی به خانواده یکی از زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار

در ادامه روند آزار و اذیت زندانیان سیاسی در  زندان قزلحصار، روز دوشنبه هفتم خرداد ماه ماموران زن زندان به بهانه بازرسی بدنی، همسر یکی از زندانیان سیاسی را به شکلی غیرانسانی مورد آزار، تحقیر و تعرض جنسی قرار دادند.

ماموران زن زندان قزلحصار، همسر این زندانی سیاسی را به شکلی غیرانسانی، با توهین و آزار کاملا برهنه کرده و به این بهانه که «برای بازرسی از مقامات حفاظت زندان دستور دارند»، همسر این زندانی سیاسی را مورد تعرض جنسی قرار داده‌اند. گفتنی است، شدت رفتار غیرانسانی ماموران زندان به حدی بوده است که همسر این زندانی سیاسی دچار خونریزی شده و علاوه بر آن، آسیب روانی شدیدی به وی وارد شده است. لازم به ذکر است، زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در کارزار نه به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند و طی هفته‌های گذشته فشار بر این زندانیان افزایش یافته است.