کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

انقلاب پیروزمند ایران در نخستین گام خود به سلطه دین بر دولت پایان می دهد

آخوندها به عنوان مروجین خرافه و سمبل دروغگوئی و فریبکاری حدود نیم میلیون نفر از جیره خواران حکومتی را تشکیل می دهند. این روزها در کنار گسترش ابراز بیزاری از رژیم جمهوری اسلامی، این قشر از مزدوران حکومتی نیز با عمامه پرانی هدف نفرت جوانان قرار گرفته اند. احمد خاتمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان، در این رابطه گفته است:«عمامه نماد دین است و فقط چند متر پارچه نیست.  کسی که عمامه را پرت می‌کند در حقیقت دین را پرت کرده است. »

حکومت اسلامی و روحانیون چهل و چهار سال است  با زور و قلدری قوانین ارتجاعی مذهبی را بر کلیه شئون زندگی اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، آموزشی  ، سیاسی، خانوادگی و حتی شخصی افراد جامعه تحمیل کرده اند. از تولد تا مرگ هیچ مرحله ای از زندگی افراد جامعه نیست که از دخالت نامربوط و زورگویانه آخوندها در امان باشد. چه بخورند، چه بپوشند، چه موزیکی گوش دهند و یا چه فیلمی را ببینند، با چه کسی راه بروند، کجا سفر کنند، چگونه فکر بکنند، چه عقاید سیاسی و یا چه دین و مذهبی داشته باشند ، دیندار هستند یا بی دین ، در همه این موارد و بیشتر از آن با دخالت بیمارگونه آخوندها و دستگاه تفتیش عقاید نهادهای حکومتی روبرو هستند .

مردم با هر آنچه در توان داشته اند مخالفت خود را با حکومت مذهبی و دستگاه فاسد روحانیت نشان داده اند. روحانیون و دستگاه مذهب، گستاخ تر از پیش سلطه خود را بر تمامی دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، رسانه ای، هنری،  آموزشی و فرهنگی گسترش داده اند. آخوندها حتی برنامه های کودکان در تلویزیون و کودکستانها را هم تنها نگذاشته و به سم پاشی اذهان کودکان خردسال پرداخته اند .

شمار آخوندها و فعالین حوزه های مذهبی از مرز نیم میلیون گذشته است. هزینه های میلیاردها دلاری صرف این ارتش یاوه گو و وراج صرف می شود. مردمی که با بیکاری، گرانی، فقدان خدمات دولتی، بحران‌های محیط زیستی و دهها و صدها مشکل کوچک و بزرگ روبرو هستند شاهد امتیازات آخوندها و دم و دستگاه های مذهبی هستند. در چنین شرایطی و بویژه در انقلاب ژینا عمامه پرانی واکنش طبیعی مردم به ستوه آمده از حکومت مذهبی و آخوندها هستند. دختران و پسران جوان با جسارت کم نظیری جان خود را به خطر انداخته و عمامه آخوندی، این نماد ریاکاری ، دروغ و خرافه را از سر آخوندها پرت می کنند .

آخوندهایی که همراه اراذل و اوباش گشت ارشاد چهار دهه است زنان و مردان را برای آنکه پوشش اسلامی ندارند دستگیر، شکنجه و زندان  می کنند . بعضاً بر سر و صورت زنان و مخالفان خود اسید می پاشند، حال عمامه پرانی را معادل کفر و مستوجب اعدام می دانند .

بخش قابل توجهی از جمعیت ایران بدلیل عملکرد و قوانین اسلامی با هر دین و مذهبی مخالف هستند. بویژه روحانیت و دستگاه دین را عامل فساد، سرکوب ، غارت، وجود قوانین ارتجاعی و تبعیض آمیز می دانند. امروز مردم به عمامه پرانی اکتفا کرده و در فردای پیروزی تمامی آخوندهای حکومتی که توجیه گر سرکوب و استبداد رژیم اند، باید پاسخگوی جنایات، فساد سیاسی و اخلاقی، غارت ثروت عمومی باشند. برچیدن حکومت مذهبی، جدا کردن دین از دولت و از آموزش و پرورش، خصوصی کردن امر دین، لغو دین و مذهب رسمی، آزادی دینداری  و بی دینی، لغو هرگونه حمایت حکومتی از آخوندها و از دستگاه دین، حداقل خواست مردم در برخورد به آخوندها و دستگاه دین و مذهب است .