کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انفجار مهيب در ساختمان بنیاد نخبگان خوزستان

شامگاه جمعه ۱۳ خرداد ماه، ساختمان بنیاد نخبگان خوزستان واقع در بلوار گلستان خیابان آذین، بر اثر یک انفجار مهیب، به طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز ساعت وقوع این حادثه را ۲۲ و ۱۲ دقیقه شب جمعه و دلیل آن را انفجارگاز در ساختمان بنیاد نخبگان گزارش کرده است. شدت این انفجار به اندازه‌ای بود که طبق تصاویر منتشرشده تقریبا بخش وسیعی از ساختمان این بنیاد به‌طور کامل تخریب شده و فرو ریخته است.  گفتنی است، به دلیل اینکه این اداره

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah