کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انفجار مهيب در بندر كنگان

روز جمعه، اول مهر ماه،در یکی از محله های بندر کنگان از توابع بوشهر انفجار عجیب و مهیبی رخ داده است که مردم آن منطقه به شدت ترسیده واز خانه های خود فرار کردند.

به گفته مردم محلی، همه شيشه های منطقه خرده و موج انفجار بسیار زیادی به همراه داشته است. ساختمان خسارت دیده ١٥٠ متر با مقر سپاه مركزی شهرستان كنگان فاصله دارد . به گفته شاهدان عینی در پی این انفجار یک نفر كشته و تعداد بسیاری مجروج شده اند.