کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انفجار مهيب در بندر كنگان

روز جمعه، اول مهر ماه،در یکی از محله های بندر کنگان از توابع بوشهر انفجار عجیب و مهیبی رخ داده است که مردم آن منطقه به شدت ترسیده واز خانه های خود فرار کردند.

به گفته مردم محلی، همه شيشه های منطقه خرده و موج انفجار بسیار زیادی به همراه داشته است. ساختمان خسارت دیده ١٥٠ متر با مقر سپاه مركزی شهرستان كنگان فاصله دارد . به گفته شاهدان عینی در پی این انفجار یک نفر كشته و تعداد بسیاری مجروج شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-