کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انفجار مرگبار کپسول گاز در باغملک

روز پنجشنبه 19 مرداد ماه در روستای لالب از توابع باغملک در استان خوزستان با انفجار کپسول گاز و تخریب یک واحد منزل مسکونی دستکم 6 نفر جان خود از دست دادند.

استان خوزستان دارای ۴ هزار و ۵۵ روستا است که در شرایط سخت و با حداقل امکانات زندگی میکنند و بیکاری در روستاها دارای آمار بسیار بالایی است و این در حالی است که استان خوزستان با داشتن منابع نفت و گاز از ثروتمندترین استانهای ایران است. گفتنی است تنها آمار مربوط به روستاهای بدون گاز این استان غنی، ۲۶۵۰ روستاست.