کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

انفجار در کارخانه ماشین‌سازی تبریز

روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه در جریان وقوع  انفجار کوره در کارخانه ماشین‌سازی تبریز چند کارگر مصدوم شدند.

به گفته شاهدان عینی این حادثه در کوره القایی کارخانه ماشین‌سازی تبریز رخ داد که بر اثر آن تاکنون ۳ کارگر مصدوم شده‌اند. مصدومان این حادثه که سه کارگر بخش تولید بودند، به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل شدند. از قرار معلوم اگر چه علت وقوع این حادثه ی مشخص توسط کارشناسان در حال بررسی است، اما بی توجهی دولت و کارفرمایان به حفظ امنیت در محیط کار عامل اصلی وقوع این گونه حوادث است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-