کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال 8 زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی

8هشت زندانی در زندانهای اراک و رجایی شهر کرج که پیشتر به اعدام محکوم شده اند، جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی این زندانها منتقل شدند.

برپایه گزارش منتشرشده این افراد پیشتر توسط مراجع قضایی رژیم از بابت اتهام قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. گفتنی است جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت زندانیان مورد اشاره کماکان در دست نیست.