کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال ۵ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان

بنا به گزارش منتشره، روز چهراشنبه 23 مردادماه، دستکم ۵ زندانی در زندان زاهدان جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

بر پایه این گزارش، ۵ زندانی در زندان زاهدان که به  اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. گفته می‌شود احتمال دارد بر تعداد منتقل شدگان افزوده شود و در صورت عدم جلب رضایت و یا اخذ مهلت از اولیای دم احتمال می رود که طی روزهای آتی حکم اعدام این زندانیان بصورت گروهی در ملا عام اجرا شود. بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.