کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال ۳۰۰ زندانی از زندان اوین به زندان تهران

بنابه گزارش منتشره، طی روزهای اخیر دستکم ۳۰۰ زندانی از زندان اوین به زندان تهران منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر دستکم ۳۰۰ زندانی غالبا از بند ۸ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند و گویا این روند تا انتقال کامل زندانیان دارای احکام قطعی در این بند که تعداد آنان حدود ۸۰۰ نفر برآورد شده است ادامه خواهد داشت. گفته میشود بنا بر تصمیمات جدید، زندان اوین تنها به عنوان بازداشتگاه موقت استفاده شده و زندانیان با احکام قطعی به زندان تهران منتقل خواهند شد. این انتقال در حالی صورت می‌گیرد که تراکم جمعیت در زندان تهران بزرگ بالا و بیش از ظرفیت زندان بوده و در یک اتاق با ظرفیت ۱۰ نفر بیش از ۳۰ زندانی نگهداری می‌شوند. شرایط نگهداری زندانیان، وضعیت امکانات رفاهی و بهداشتی این زندان همچنین رفتار مسئولین زندان با زندانیان همواره بسیار نامناسب گزارش شده است.علاوه بر مشکلات آب، بهداشت و تغذیه، رفتار های سلیقه ای مسئولین بخصوص بخش بازرسی نیز همواره باعث نارضایتی و اعتراض گسترده زندانیان بوده است.