کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال ۱۲ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به زندان اوین

روز سه شنبه 29 فروردین ماه ۱۲ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از زندان خورین به بند جرایم عمومی زندان اوین منتقل شدند.

هویت این شهروندان حامدسفیدگر، امیر طبرستاتی، مهدی عزیزی، محسن نفیسی، مهدی صمدی، صدرا واحدی نژاد، شاهرخ حسینی، سجاد آذری، وحید احمدی، شهریار اسدلو، مهدی میرمحمدی و مسعود قلعه خانی توسط هرانا احراز شده است. آنها هم اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان جرایم عمومی نگهداری میشوند. از میان این شهروندان اتهام مطروحه علیه محسن نفیسی و وحید احمدی، اجتماع و تبانی و اتهام صدرا واحدی نژاد، “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت ملی” عنوان شده است.این شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند