کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال یک معلم بازنشسته به زندان اراک

محمد صادقی معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان ساکن اراک روز شنبه 1 اردیبشهت ماه جهت اجرای یک سال حکم حبس تعزیری راهی زندان این شهر شد.

این فعال صنفی معلمان پیشتر در شعبه دوم دادگاه رژیم در اراک بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.در نهایت این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.وی پیشتر در تاریخ 14 فروردین ماه جهت اجرای حکم به زندان اراک مراجعه کرد و به دلیل تعویق اجرای حکم پس از ساعاتی راهی منزل شد.این فعال صنفی فرهنگیان روز پنجشنبه 18 اسفند ماه ۱۴۰۱ در جریان تجمع معلمان در اراک بازداشت شد.