کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

انتقال یک فعال مدنی به زندان نقده

c

جمال علیزاده از فعالان مدنی شناخته شده و زندانی سیاسی سابق اهل پیرانشهر،ظهر روز سه‌شنبه 7 شهریور پس از احضار و بازداشت توسط دستگاه قضایی رژیم جهت اجرای حکم دو سال و شش ماه حبس تعزیری به زندان مرکزی نقده منتقل شده است.جمال علیزاده،فروردین‌ماه سال جاری توسط دادگاه رژیم در مهاباد به اتهام “همکاری با رسانه‌های معاند” محکوم شده بود.