کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال یک فعال صنفی معلمان به زندان شیراسپاری نورآباد

روز چهارشنبه 15 آذرماه 1402، علی احمدی، فعال صنفی معلمان در پی برپایی تجمعات بازنشستگان در شهرستان ممسنی توسط مزدوران خامنه‌ای بازداشت به زندان شیراسپاری شهر نورآباد منتقل شد.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز چهارشنبه، مزدوران پلیسامنیتشهرستان ممسنی با ورود به منزل آقای احمدی، او را بازداشت و به زندان شیراسپاری شهر نورآباد منتقل کرده اند.تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات انتسابی علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.