کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

انتقال گسترده نیروهای جهادی سوریه به اقلیم کردستان از سوی ترکیه

به گزارش رسانه های روژآوا، دولت ترکیه، 5 هزار نیروی جهادی خارجی را از سوریە و مناطق کردنشین این کشور، برای جنگ علیه پ.ک.ک، بە اقلیم کردستان منتقل کردە است.

طیق این گزارش، ارتش ترکیه در راستای اقدامات و تحرکات نظامی خود در اقلیم کردستان، نیروهای جهادی را از سوریە و مناطق کردنشین این کشور، بە اقلیم منتقل می کند. هدف از انتقال این نیروها اشغال اقلیم کردستان دانستە شده است. این نیروهای جهادی جزو گروە های جبهە النصرە، اخوان المسلمین، تحریر الشام، احرار الشام و ارتش آزادی سوریە بودە اند و در کنار نیروهای ترکیه و داعش، در جنگ های داخلی سوریە و بە ویژە جنگ علیە مردم کردستان در این کشور شرکت داشتە اند.

پست های مرتبط این دسته

اعمال تحریم های جدید از سوی کانادا بر ایران

-

از سرگیری حملات انتحاری در پاکستان

-

وقوع انفجار مرگبار در افغانستان

-

حمله مرگبار شبه‌نظامیان الشباب به هتلی در پایتخت سومالی

-

تظاهرات در سوریه علیه حملات ترکیه

-

حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران در خارج از کشور

-