کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

انتقال گسترده نیروهای جهادی سوریه به اقلیم کردستان از سوی ترکیه

به گزارش رسانه های روژآوا، دولت ترکیه، 5 هزار نیروی جهادی خارجی را از سوریە و مناطق کردنشین این کشور، برای جنگ علیه پ.ک.ک، بە اقلیم کردستان منتقل کردە است.

طیق این گزارش، ارتش ترکیه در راستای اقدامات و تحرکات نظامی خود در اقلیم کردستان، نیروهای جهادی را از سوریە و مناطق کردنشین این کشور، بە اقلیم منتقل می کند. هدف از انتقال این نیروها اشغال اقلیم کردستان دانستە شده است. این نیروهای جهادی جزو گروە های جبهە النصرە، اخوان المسلمین، تحریر الشام، احرار الشام و ارتش آزادی سوریە بودە اند و در کنار نیروهای ترکیه و داعش، در جنگ های داخلی سوریە و بە ویژە جنگ علیە مردم کردستان در این کشور شرکت داشتە اند.

پست های مرتبط این دسته

تاکید بر ایران بدون سلاح هسته ای در بیانیه پایانی گروه 7

komalah

تراژدی مرگ مهاجران اینبار در ایالت تگزاس

komalah

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah