کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال کامران قاسمی به سلول انفرادی

کامران قاسمی، زندانی سیاسی که در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زده بود، با دستور مسئولان زندان به سلول انفرادی منتقل شد.

نامبرده، که در بند فوق امنیتی زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد در حالی که بیش از نیمی از محکومیت هفت سال و نیم خود را سپری کرده است، اما به دلیل مخالفت اداره اطلاعات رژیم در ارومیه تا کنون از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است. گفتنی است،نامبرده پس از یک سال بلاتکلیفی در زندان در آذر ماه ۱۳۹۹ از سوی دادگاه رژیم به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم، به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شد.