کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

انتقال کامران شیخه به زندان مهاباد

کامران شیخه زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه 14 خرداد ماه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

کامران شیخه در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد و شش نفر از هم پرونده ایهایش، پیش از این اعدام شده اند. انتقال نامبرده که به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی وی انجام گرفته، نگرانی جدی را در مورد اجرای حکم و سرنوشت نامبرده در پی داشته است. این زندانی سیاسی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه سالجاری جهت اجرای حکم اعدام به سلولی انفرادی منتقل و بدون اجرای حکم بار دیگر به بند عمومی بازگردانده شد. گفتنی است وی در حالی به زندان مهاباد منتقل شده که “خسرو بشارت” هم پرونده ایی وی سحرگاه روز چهارشنبه 26 اردیبهشت در حین تحمل پانزدهمین سال از دوران محکومیت خود، در زندان قزلحصار کرج اعدام گردید.