کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

انتقال پنج زندانی به سلول های انفرادی همزمان با اعدام چهار شهروند در ارومیە

روز جمعە ٨ دی ماە،چهار شهروند زندانی بە نام های “وفا هنارە، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو و نسیم نمازی” همزمان و در یک پروند مشترک در زندان مرکزی ارومیه طی یک اقدام انتقام جویانە اعدام شدند و پنج زندانی دیگر به سلول های انفرادی انتقال داده شدند.

لازم بە ذکر است کە چهار شهروند اعدام شده به همراه پنج شهروند دیگر اهل ارومیه به نام‌های “کامران هناره، فخر‌الدین دودکانلوی میلان، اشکان عثمان‌نژاد گندوک، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین اهل ارومیه” به فاصله چند ماه،از پاییز تا زمستان ۱۴۰۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شده و هرکدام به مدت چند ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات رژیم ایران در این شهر و بند ۲۰۹ زندان اوین به اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل مورد شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفتند.شایان ذکر است کە این 9 شهروند در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات رژیم در ارومیە به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواد‌ه‌‌یشان مجبور به انجام اعترافات اجباری شده‌اند اما در زمان برگزاری جلسه دادگاه کلیه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر داده‌اند.