کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال هفت شهروند اهل اشنویە جهت اجرای حکم حبس بە زندان

روز پنج‌شنبە ١٦ فروردین ماه هفت شهروند اهل اشنویە بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۳ تا ۶ ماه بە زندان این شهر منتقل شدند.

هفت شهروند اهل اشنویە با نام‌های “شوانە بابکری ٣٧ سالە، شفیع بابکری ٣٥ سالە، صالح سخاوت ٣٤ سالە، سوران بنگینی ٢٠ سالە، هیوا شریفی ١٩ سالە، شهرام ابراهیمی ٢١ سالە، شاهین ابراهیمی ٢٥ سالە” توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند.این شهروندان تیرماه ۱۴۰۲ در مراسم عروسی “سوران بنگینی” شرکت کردە بودند و بە دلیل آنچه پوشیدین لباس کوردی با سبک پیشمرگ‌های کوردستان عنوان شد،توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه موقتاً آزاد شده بودند.