کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال نایب عسکری زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی

انتقال نایب عسکری زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی

نایب عسکری، زندانی محکوم به اعدام، روز پنجشنبه 9 فروردین ماه،به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد.

انتقال “نایب عسکری”با توجه به محکومیت وی به اعدام، نگرانی خانواده و نزدیکان او را افزایش داده است. نامبرده پیشتر در فروردین ماه ۱۴۰۲ به صورت غیابی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. پس از اعتراض به حکم، اتهام او به بغی تغییر یافت و مجددا در مهرماه به اعدام محکوم شد. گفتنی است، جلسات دادرسی بدون حضور وکیل مدافع او برگزار شده است. نایب  عسکری در حال حاضر منتظر حکم دیوان عالی کشور است.