کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال مجدد فواد فتحی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی

فواد فتحی فعال کارگری اهل شهر سنندج و محبوس در زندان اوین،روز چهارشنبه 20 دی ماه در پی حال جسمی نامناسب به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

بر اساس این گزارش،انتقال فواد فتحی به دلیل عفونت در ناحیه گوش او صورت گرفته است.پزشکان متخصص گفتە اند کە عصب گوش وی دچار آسیب دیدگی شدە کە منجر بە کاهش شنوایی نامبردە گشتە و باید از سمعک استفادە کند.این شهروند پس از انجام آزمایشات مرتبط به زندان اوین بازگردانده شد.فواد (سیروس) فتحی فعال کارگری اهل سنندج روز 11 آذرماه ١۴٠٢، توسط دادگاه رژیم در تهران به حبس محکوم شد.بر اساس این حکم که توسط شعبه ٢۶ دادگاه تهران صادر و به وی ابلاغ شده،فواد فتحی به چهار سال حبس تعزیری،ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال،منع عضویت در گروه‌ها و تشکلات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال و عدم سکونت در تهران و حومه آن به مدت دو سال محکوم شده است.اتهامات مطروحه علیه وی،عضویت در گروه‌های مخالف نظام،اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام گزارش شده است.