کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال علیرضا قنبری و جواد محمدی‌ فرد به زندان ارومیه

“علیرضا قنبری و جواد محمدی‌ فرد”، شهروندان ساکن شهرستان ارومیه، روز سه شنبه چهاردهم فروردین ماه ،جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند.

بازداشت این شهروندان ، توسط نیروهای امنیتی رژیم در منزل شخصی آنها صورت گرفته است. جواد محمدی فرد از بابت اتهام “سردستگی در اقدام علیه امنیت ملی از طریق فرخوان جهت اغتشاش و عضوگیری” به چهار سال حبس، از بابت اتهام “توهین به خامنه ای” به شانزده ماه حبس محکوم شد. همچنین علیرضا قنبری از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام، به چهار سال حبس، از بابت اتهام “توهین به خمینی” به شانزده ماه حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.