کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

انتقال عثمان اسماعیلی فعال کارگری به زندان سقز

برپایه گزارش دریافتی، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل سقز به قرنطینه زندان این شهر انتقال داده شد.

عثمان اسماعیلی،طی یک تماس تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به زندان سقز منتقل شده این درحالی است که یک ماه خانواده وی از وضعیت این فعال کارگری در بازداشت موقت ستاد خبری اطلاعات سنندج هیچ گونه خبری در دست نداشتند.این فعال کارگری از زمان بازداشت  تاکنون اجازه هیچ ملاقاتی با خانواده خود را نداشته است.لازم به ذکر است که این فعال کارگری طی مدت بازداشت، از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.