کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال عاطفه رنگریز به زندان شاهرود

انتقال عاطفه رنگریز به زندان شاهرود3

روز سه شنبه 28 شهریورماه،عاطفه رنگریز نویسنده و فعال حقوق زنان،پس از چندین روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شاهرود منتقل شد.

عاطفه رنگریز،نویسنده و فعال حقوق زنان و از زندانیان سیاسی سابق،پس از چندین روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان،به زندان شاهرود منتقل شد.این فعال حقوق زنان از یکشنبه 19 شهریور در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان محبوس بود و خانواده وی نیز از وضعیت سلامتی و اتهامات مطروحه و دلیل بازداشت وی بی‌اطلاع‌اند.عاطفه رنگریز با یورش مأموران به خانه یکی از بستگانش در سمنان بازداشت شد.گفتنی است که نیروها و مقامات دولتی در هراس از اعتراض‌های مردمی در سالگرد قیام ژینا،شمار زیادی از فعالان و دادخواهان را بازداشت کرده است.