کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال صمد پورشه جهت اجرای حکم حبس به زندان

انتقال صمد پورشه جهت اجرای حکم حبس به زندان 2

صمد پورشه از بازداشت‌شدگان سالگرد جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” روز سه شنبه 22 اسفندماه برای اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس تعزیری راهی زندان مرکزی یاسوج شد.

صمد  پورشه در پرونده دیگر خود توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک یاسوج به اتهامات “نشر اکاذیب رایانه‌ای و تشویش اذهان عمومی” به تحمل یک سال حبس محکوم شد که این حکم به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.صمد پورشه در تاریخ 25 شهریور ماه سال 1402 در شهر یاسوج بازداشت شده بود.وی در نهایت،اوایل آبان ماه با تودیع وثیقه به مبلغ یک میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود.