کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

انتقال سلیمان عبدی جهت اجرای حکم حبس به زندان سقز

انتقال سلیمان عبدی جهت اجرای حکم حبس به زندان سقز1 1

سلیمان عبدی عضو انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه روز یکشنبه 13 اسفندماه جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

سلیمان عبدی پیشتر در تیر ماه ١٤٠٢ توسط شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری دو شهر سقز به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع آرامستان آیچی” به هشت ماه حبس تعزیری و ٧٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.همچنین این عضو انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه که در آخرین روزهای سال 1401 بازداشت شده بود پس از انتقال به سنندج در ١۶ فروردین سال 1402 از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی سقز انتقال یافت و در نهایت پس از ٢٣ روز بازداشت با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سقز آزاد شد.سلیمان عبدی پیشتر نیز در سال ١٤٠١ به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت و به حبس محکوم شده بود.