کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

انتقال سامان یاسین به دلیل فشار عصبی به بیمارستان

سامان یاسین خواننده رپ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱،شامگاه شنبه 29 اردیبهشت ماه به بیمارستان لقمان منتقل شد.

این خواننده که حامی اعتراضات سراسری است،به دلیل فشار عصبی دچار تشنج شده و ابتدا به بهداری زندان قزلحصار و سپس با برانکارد به بیمارستان لقمان اعزام شده است.سامان یاسین حوالی ظهر همان روز درحالی که دارای وضعیت جسمی خوبی نبود،از بیمارستان به زندان بازگردانده شده.گفته می‌شود که سامان یاسین پس از مطلع شدن از عدم ارسال پرونده پزشکی‌اش از زندان به قاضی پرونده خود،دچار تشنج عصبی شده است.گفته میشود که این دومین بار در ماه‌های اخیر است که سامان یاسین به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل می‌شود.او پیشتر در اسفندماه نیز به دلیل مشکلات روحی به بیمارستان رازی اعزام شده بود.