کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه،دو زندانی در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

انتقال این زندانیان که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند،جهت اجرای حکم آنها صورت گرفته است.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از هویت این زندانیان در دسترس نیست.بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار،نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲،دستکم ۷۶۷ شهروند اعدام شدند.از این میزان حکم ۷ نفر در ملاعام به اجرا درآمد.همچنین طی این تاریخ ۱۷۲ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.