کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال جمال عاملی جهت تحمل حبس به زندان اوین

انتقال جمال عاملی جهت تحمل حبس به زندان اوین

“جمال عاملی”، شهروند ساکن تهران، روز شنبه هجدهم فروردین ماه، پس از مراجعه به دادسرای رژیم بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد.

نامبرده در بهمن ماه سال گذشته، توسط دادگاه رژیم در تهران  از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی” و “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. لازم به ذکر است که وی پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.