کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال بازداشت‌شدگان زاهدان به کرمان جهت شکنجه و بازجویی

بازداشت‌شدگان روز جمعه 28 مهرماه، که به صورت فله‌ای و بدون تفکیک سن توسط نیروهای امنیتی رژیم در زاهدان بازداشت شده بودند به کرمان انتقال داده شده اند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، شهروندانی که در روز جمعه بیست‌وهشتم مهرماه به خاطر پاشیدن رنگ زرد روی لباس‌های آنان توسط نیروهای امنیتی و نظامی علامت گذاری شده بودند پس از بازداشت به کرمان جهت بازجویی و شکنجه و تحت فشار گذاشتن بیشتر انتقال داده شده‌اند و خانواده های آنان علیرغم پیگیریهای مکرر تاکنون هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت فرزندان خود ندارند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی زاهدان در این مورد نیز پاسخ روشنی نمی دهند.گفتنی است که شماری از بازداشتی ها دچار شکستی استخوان و بیهوش بوده اند و با اتوبوس‌هایی که قبلا آماده کرده بودند به مکان نامعلومی انتقال داده بودند.