کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال اعتراض کارگران عوارض آزادراه قزوین به تهران

انتقال اعتراض کارگران عوارض آزادراه قزوین به تهران

انتقال اعتراض کارگران عوارض آزادراه قزوین به تهران

جمعی از کارگران قراردادی گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۳۵ نفر از همکارانشان در نتیجه اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض، به تهران سفر کردند.

جمعی از کارگران قراردادی گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین، صبح روز سه‌شنبه اول مرداد ماهبا سفر به تهران در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۳۵ نفر از همکارانشان در نتیجه اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض، مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جاده‌ای تهران تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان، مشکلات کارگران گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین در ماه‌های پایانی سال گذشته از زمانی آغاز شد که با اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، آنها کنار گذاشته شدند.