کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال احمدرضا حائری زندانی سیاسی به سلول انفرادی

“احمدرضا حائری”، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه، به‌صورت غیرقانونی به سلول انفرادی در بند امن واحد سه زندان قزلحصار منتقل شد.

این انتقال به‌دلیل اعتراض او به نقض حقوق بشر در زندان قزلحصار و افشاگری‌‌هایش در خصوص اقدامات غیرقانونی علیه زندانیان و نیز به‌صرف حضور فعال در کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” صورت گرفته است.