کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتظار کارگران ابنیه فنی جنوب برای دریافت حقوق و عیدی

انتظار کارگران ابنیه فنی جنوب برای دریافت حقوق و عیدی2

جمعی از کارگران کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب روز یکشنبه 27 اسفندماه از عدم پرداخت دستمزد و عیدی خود خبر دادند.

با احتساب اسفند،دو ماه است که دستمزد،عیدی و پاداش آنان پرداخت نشده است.یکی از کارگران ابنیه فنی جنوب گفت:شرایط زندگی برای کارگران ابنیه فنی راه آهن که به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند،بسیار دشوار است.این کارگران از تاخیر مکرر مطالبات خود و همکارانشان اعتراض کرده و گفتند:کارفرما قصد ندارد عیدی و سایر مطالبات آنها را قبل از سال جاری بپردازد.این کارگران به نیابت از سایر همکاران خود از شرکت راه آهن در مقام کارفرمای اصلی خواستند که پیگیر وصول مطالبات معوقه و عیدی کارگران پیمانکاری ابنیه فنی جنوب قبل از اتمام سال 1402 باشد.