کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتشار بیانیه مشترک ده ها تشکل کارگری و مدنی علیه افزایش اعدام ها و سرکوب های رژیم

در پی افزایش اعدام ها و سرکوب ها توسط رژیم ایران روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه تعدادی از تشکل ها کارگری و مدنی خواهان توقف فوری اعدام ها شده اند.

جمعی از بازنشستگان ، زنان آزادیخواه، خانواده دادخواهان انقلاب زن، زندگی، آزادی داشتن زندگی انسانی را حق خود دانسته اند.که رژیم با اعمال فشارهای از جمله پروندسازی امنیتی، اعتراف اجباری زیر شکنجه، صدور احکام زندان به همراه تبعید و اخراج از محیط کار با اعمال سیاست های سرکوبگرانه سعی در عقب راندن مردم از مطالباتشان دارند. آنها بیان داشته اند طبق آمار منتشر شده تنها در سال گذشته میلادی ۶۴۰ نفر اعدام شده اند، که با واکنش های گسترده در داخل و خارج از ایران روبه‌رو بوده است.

این تشکل ها کارگری و مدنی ضمن اتحاد و همبستگی خود در برابر موج  اعدام ها و سرکوب های رژیم بیان داشتند، در طول یک سال گذشته تعداد زیادی از معترضان جنبش زن،زندگی،آزادی ، معلمان،دانشجویان،زندانیان عقیدتی و سیاسی زیر شکنجه و فشار اعدام شده اند و یا در زندان های رژیم تحت شکنجه و فشار قرار دارند.انها در این بیانیه بر توقف فوری اعدام ها و بر آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی نیز تاکید کرده اند.