کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

انتخابات پارلمانی در فرانسه و تغییر قانون مهاجران

انتخابات پارلمانی در فرانسه و تغییر قانون مهاجران3

در آستانه انتخابات پارلمانی در فرانسه، جناح راست افراطی، مساله مهاجرت را به عنوان پایه اصلی مبارزات انتخاباتی خود قرار داده است.

حزب راستگرای افراطی و ضد مهاجرت “اجتماع ملی ” مبارزه با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده است. از سوی دیگر نحوه برخورد با موضوع پناهندگی و مهاجرت در مانیفست میانه‌روها و چپ‌ها هم برجسته است. سر فصل اصلی برنامه راستگراها «توقف سیل مهاجران» است و با هدف کاهش «شدید» مهاجرت قانونی و غیرقانونی و اخراج خارجی‌های «بزهکار» طرح‌ریزی شده است. طرح پیشنهادی راستگرایان شامل لغو «حق تولد» (اصل خاک) فرانسه نیز می‌شود. بر اساس سیستم فعلی، نوزادانی که در خاک فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند به‌صورت خودکار می‌توانند زمانی که ۱۸ ساله شدند تابعیت فرانسوی دریافت ‌کنند، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال از سن ۱۱ سالگی در فرانسه زندگی کرده باشند.