کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اقدام به خودکشی یک کارگر پیمانی شهرداری مشهد

روابط عمومی شهرداری مشهد روز چهارشنبه 6 دی ماه 1402، اقدام به خودکشی یک کارگر پیمانی را تأیید کرد.

طبق گزارشات منتشر شده، این کارگر در اعتراض به جابه‌جایی اجباری ‌یا اخراج احتمالی دست به خودکشی زده است، که بر اثر سوختگی زیاد به بیمارستان منتقل شد. مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد با تأیید خبر اقدام به خودکشی این کارگر، مدعی شد که بدلیل  « عدم شرایط جسمانی لازم برای کار در حفاظت فیزیکی  و احتمال جابه‌جایی محل کار اقدام به خودسوزی کرده است.  شرایط سخت کاری، اخراج، تأخیر در پرداخت دستمزد در سال‌های اخیر اقدام به خودکشی را در میان کارگران افزایش داده است. ۳۰ آذر دو کارگر پتروشیمی چوار ایلام در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کردند. چهار کارگر این مجتمع نیز در فاصله مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ با خودکشی به زندگی خود پایان دادند.