کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اقدام به خودکشی هفت هزار نفر در سال 1402 در ایران

اقدام به خودکشی هفت هزار نفر در سال 1402 در ایران3

متخصصان سلامت روان در نشست خودکشی درمانگران، اعلام کردند: در سال ۱۴۰۲، ۱۳۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر  در ایران، اقدام به خودکشی کرده‌اند.

با آنکه آمار خودکشی در ایران محرمانه است اما طبق آمار غیر رسمی درسال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار نفر خودکشی کرده‌اند . یکی از فاکتورهای خودکشی در جامعه پزشکی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و در حال حاضر ایران نه با اپیدمی خودکشی بلکه با طغیان خودکشی روبه رو شده است. خودکشی پزشکان در ایران به مرز هشدار رسیده و تایید شده است که آمار خودکشی پزشکان مرد ۴۰ درصد و پزشکان زن، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.