کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افشای تعرض جنسی به معلولان در مرکز نگهداری مهرآفرین کرج

کمپین معلولان روز چهارشنبه 16 اسفندماه، با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس از بروز فاجعه‌ای انسانی در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی خبر داد.

مدیر کمپین معلولان در این ویدئو با افشای موارد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و اخذ شهریه‌های نامتعارف در «مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان مهرآفرین کرج» خواستار پاسخگویی سازمان بهزیستی شده است.