کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افشای اسامی و مشخصات ۸۹ تن از بازجویان و شکنجه گران زندان سپیدار اهواز

در طی روزهای گذشته، کانون حقوق بشر ایران اسامی و عکس و مشخصات بیش از ۸۹ تن از شکنجه‌گران و بازجویان زندان سپیدار اهواز را منتشر کرد.

کانون حقوق بشر ایران که یک نهاد مستقل حقوق بشری است درتازه ترین افشاگری خود اسامی و مشخصاب بیش از ۸۹ تن از شکنجه‌گران، بازجویان و زندانبانان زندان سپیدار اهواز را  افشا کرد. این کانون حقوق بشری پیشتر نیز چندین افشاگری در مورد زندان شیبان اهواز و زندان های تهران منتشر کرده بود. این کانون حقوق بشری تصریح کرد که این اسامی و اسناد در برگیرنده همه دژخیمان و شکنجه‌گران نبوده و تنها گوشه‌ای از واقعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.