کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش نرخ سبد معیشت در ایران

طبق گزارش منتشر شده،نرخ سبد معیشت در کلانشهرهای ایران افزایش یافته است.

سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عددِ ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. به گفته فعالین کارگری: با احتساب داده ها، حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار رژیم باید به گونه ایی باشد که از پس هزینه های حد اقلی زندگی بربیاید یعنی لاید دستمزدها لااقل 20 میلیون و 200 هزار تومان باشد.