کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019

به گزارش منتشره، با کاهش ۷۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان در ترکیه، نرخ بیکاری در این کشور به ۱۴.۱ درصد رسید.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ترکیه تا پایان ماه مارس در سطح ۱۴.۱ درصد رسیده است. از طرف دیگر شمار افراد شاغل در ترکیه با ۷۰۰ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷.۸ میلیون نفر کاهش پیدا کرده و نرخ اشتغال طی این مدت با ۱.۷ درصد کاهش به ۴۵.۴ درصد رسیده است.