کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش موج اعتصاب غذا در میان معلمان کشور

موج اعتصاب غذای ملعمان در سراسر کشور در همبستگی با معلمان زندانی و اعتصاب غذای “اسکندر لطفی” سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، همچنان ادامه دارد.

در فراخوان اولیه  این اعتصاب غذا آمده است: در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به پرونده سازی علیه فعالان صنفی و به ویژه در همراهی با اعتصاب غذای سخنگوی شورای هماهنگی اسکندر لطفی؛ ما فعالان صنفی از صبح ۱۲ خرداد دست به اعتصاب غذا می زنیم و تا پایان در کنار سوران عزیز می مانیم از همه فعالان صنفی می خواهیم با حمایت از سخنگوی صادق شورای هماهنگی و دیگر معلمان زندانی مانع انجام پروژه های غیرقانونی علیه آنها گردند. گفتنی است  اسکندر لطفی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک و اصغر میرزادگان در پنجمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می برند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah