کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش قربانیان خشونت‌های قومی در هند

بنابر گزارش‌ مقام‌های دولتی هند، دست کم ۳۰ نفر در جریان خشونت‌های قومی در ایالت دورافتاده مانیپور هند کشته شده‌اند.

خشونت‌ها از چند روز پیش و در پی آن آغاز شد که اقوام بومی علیه اختصاص امتیازاتی به قوم اصلی این ایالت اعتراض کردند و به خیابان‌ها ریختند. در جریان این خشونت‌ها مهاجمان به خانه‌های مسکونی حمله کردند، کلیساها و معابد را به آتش کشیدند و چندین خودرو را واژگون کردند و آتش زدند. برخی از گزارش‌ها تعداد کشته‌شدگان را تا ۵۴ نفر برآورد کرده است. آن طور که گزارش شده هزاران نیروی ارتش برای کنترل اوضاع به این ایالت اعزام شده‌اند و همزمان حدود ۱۰ هزار نفر از خانه‌های خود رانده شده‌اند. روز شنبه 16 اردیبهشت ماه گزارش شد که در بسیاری از مناطق این ایالت قوانین منع آمد و شد وضع شده و اینترنت در این مناطق قطع شده است.