کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش فشار بر شهروندان بهایی

گزارشات منتشر شده از سرعت گرفتن دوباره کارزار سیستماتیک رژیم ایران برای سرکوب شهروندان بهائی در ایران خبر داده اند.

برپایه گزارشات مزبور، در مجموع ۴۴ بهایی در ماه ژوئن در سراسر ایران احضار، دستگیر، محاکمه یا زندانی شده اند. شماری از بهائیان با انتشار بیانیه‌ای نوشتند، این آمار در حالی است که صدها نفر دیگر از بهائیان ایران، در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس خود هستند. آنها تأکید کرده اند که: «افزایش بازداشت‌ و حبس در هفته‌های اخیر از شروع فصل نگران‌کننده‌ای در سرکوب بهائیان ایران خبر می‌دهد و حاکی از این است که مقامات به طرز فزاینده‌ای در حال عملی‌سازی برنامه‌های خود برای زندانی کردن یا سرکوب جامعه بهائی ایران به شکل‌های دیگر هستند.»

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-