کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش فرونشست زمین در ۲۱۰ منطقه کشور

فرونشست زمین در ایران به شدت افزایش یافته و اکنون به ۲۱۰ منطقه کشور گسترش پیدا کرده است

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور چندی پیش اعتراف کرد که میزان فرونشست زمین از ۶ سانتیمتر تا ۴۶ سانتیمتر در نوسان است. وی همچنین افزود، از حدود ۲۰ سال پیش، سازمان نقشه‌برداری کشور برای ۴۴ پهنه کشور اعلام خطر فرونشست کرد. طی سال‌های گذشته علاوه بر اینکه به این موضوع توجهی نشده، میزان فرونشست در پهنه‌های کشور افزایش پیدا کرده و اکنون به ۲۱۰ منطقه کشور گسترش یافته است. بیشتر این مناطق نیز در استان کرمان قرار دارند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-