کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

افزایش شمار کشته‌شدگان ناشی از آتش‌سوزی در مکزیک

در جریان وقوع آتش‌سوزی روز سه شنبه 8 فروردین ماه  در مرکز دیپورت مهاجران در شهر “سیوداد خوارز” مکزیک، دست‌کم ٣٩ نفر کشتە و ٢٩ تن دیگر به شدت زخمی شدند.

بر ا‌ساس گزارشات منتشر شده،بیشتر قربانیان این حادثه مرگبار پناهجویانی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی هستند و ۶۸ پناهجوی مرد،در زمان رخ دادن آتش‌سوزی در ساختمانی که برای دیپورت مهاجران در نظر گرفته شده بود،حضور داشتەاند.طبق گفته رسانه‌های محلی،مهاجران از گذرگاه‌های مرزی مختلف جمع‌آوری شدە و بە ساختمان مهاجرت در “سیوداد خوارز” انتقال یافتە بودند تا به کشورهای مبدا برگرداندە شوند