کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش شمار روزنامه نگاران بازداشت شده

آمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌‌شده، در یکصد و دهمین روز از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، در ایران، حاکی از آن است که ۷۳ روزنامه‌نگار و عکاس خبری تاکنون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، شماری از آنها هنوز در بازداشت هستند اما تعدادی تاکنون آزاد شده‌اند.

به گزارش منتشرشده، در آمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌ و آزادشده، ۳۸ روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های سراسری و آزاد، ۲۵ روزنامه‌نگار استانی و ۱۰ عکاس خبری، قابل مشاهده است.  بر أساس اعلام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی فهرست نهایی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی را تهیه کرده است. همین منبع می‌افزاید: «اسامی و داده‌های به‌دست آمده از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی بر مبنای اطلاعاتی است که از سوی نزدیکان و آشنایان ارائه شده و یا اخباری است که منتشر شده است».