کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش شمار اعدام ها در زندان قزلحصار کرج

به گزارش کانون حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه،در زندان قزلحصار کرج دستکم سه زندانی اعدام شدند.

اسامی زندانیان اعدام شده “پژمان عزیزی،علیرضا آقایی و شهرام شرقی” عنوان شده است که این سه زندانی با اتهامات مواد مخدر و قتل اعدام شدند.شهرام شرقی 35 ساله از متهمان مواد مخدر محبوس در واحد ۳ زندان قزلحصار بود و پس از ۱۱ سال تحمل زندان و به سر بردن در سایه حکم اعدام،سرانجام به چوبه دار سپرده شد.پژمان عزیزی نیز از متهمان مواد مخدر و علیرضا آقایی متهم به قتل بودند.لازم به ذکر است که از ابتدای اردیبهشت ماه 1403 تاکنون در عرض ۵ روز دستکم ۱۵ زندانی در زندان های ایران اعدام شدند.زندان قزلحصار کرج یکی از زندان هایی است که در آن اجرای حکم اعدام صورت می گیرد.