کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

همزمان با گسترش اعتراضات ضد دولتی در شهرهای مختلف ایران، طی روزهای اخیر دستکم 5 زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.

هویت چهار تن این زندانیان، “آصف شیبک”، “سعید شیبک”، ۲۰ ساله، “رمضان مزارزهی”، “عوض بیلرانی”، اهل زاهدان” عنوان شده است. گفته می شود این زندانیان پیشتر از بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش اعدام این زندانیان، از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.