کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش شمار اعدام شدگان در زندان بم به سه نفر

با احراز هویت دو زندانی دیگر که سحرگاه روز شنبه 22 اردیبهشت ماه در زندان بم اعدام شده اند،تعداد اعدام شدگان در این زندان به سه نفر افزایش یافت.

هویت دو نفر از این زندانیان “حامد شهبخش و سامان جرنگیده” احراز شده است.این دو زندانی اعدام شده پیشتر در پرونده ای مشترک با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر هویت زندانی سوم عنوان نشده است و اجرای حکم اعدام این سه زندانی توسط مسئولین زندانیان و نهادهای متولی رژیم اعلام نشده است.